Direktori Aktif vs Domain
 

Direktori Aktif dan Domain adalah dua konsep yang digunakan dalam pentadbiran rangkaian.

Direktori Aktif

Direktori aktif ditakrifkan sebagai perkhidmatan yang menyediakan kemudahan untuk menyimpan maklumat pada rangkaian supaya maklumat ini dapat diakses oleh pengguna tertentu dan pentadbir rangkaian melalui proses log masuk. Perkhidmatan ini dibangunkan oleh Microsoft. Seluruh rangkaian objek dalam rangkaian boleh dilihat menggunakan direktori aktif dan juga dari satu titik. Menggunakan direktori aktif, hierarki pandangan rangkaian juga boleh diperolehi.

Pelbagai tugas dilakukan oleh direktori aktif yang merangkumi maklumat mengenai perkakasan yang dipasang, pencetak dan perkhidmatan seperti e-mel, web dan aplikasi lain untuk pengguna tertentu.

• Objek rangkaian - Apa-apa yang dilampirkan pada rangkaian dipanggil objek rangkaian. Ia mungkin termasuk pencetak, aplikasi keselamatan, objek tambahan dan aplikasi pengguna akhir. Terdapat pengenalan unik bagi setiap objek yang ditakrifkan oleh maklumat khusus dalam objek tersebut.

• Skema - Pengenalpastian setiap objek dalam rangkaian juga dikenali sebagai skema pencirian. Jenis maklumat juga menentukan peranan objek dalam rangkaian.

• Hierarki - Struktur hierarki direktori aktif menentukan kedudukan objek dalam hierarki rangkaian. Terdapat tiga peringkat dalam hierarki yang dipanggil hutan, pokok dan domain. Tahap tertinggi di sini ialah hutan di mana pentadbir rangkaian menganalisis semua objek dalam direktori. Tahap kedua adalah pokok yang memegang pelbagai domain.

Pentadbir rangkaian menggunakan direktori aktif untuk mempermudah proses penyelenggaraan rangkaian dalam hal organisasi besar. Direktori aktif juga digunakan untuk memberi kebenaran kepada pengguna tertentu.

Domain

Domain ditakrifkan sebagai kumpulan komputer pada rangkaian yang berkongsi nama, dasar dan pangkalan data biasa. Ia adalah tahap ketiga dalam hierarki direktori aktif. Direktori aktif mempunyai keupayaan untuk menguruskan jutaan objek dalam satu domain.

Domain berfungsi sebagai kontena untuk tugasan pentadbiran dan dasar keselamatan. Secara lalai, semua objek dalam domain berkongsi dasar umum yang diberikan kepada domain. Semua objek dalam domain dikelola oleh pentadbir domain. Selain itu, terdapat pangkalan data akaun unik untuk setiap domain. Proses pengesahan dilakukan berdasarkan domain. Sebaik sahaja pengesahan kepada pengguna disediakan, dia boleh mengakses semua objek yang berada di bawah domain.

Satu atau lebih domain dikehendaki oleh direktori aktif untuk operasinya. Perlu ada satu atau lebih pelayan di domain yang bertindak sebagai pengawal domain (DC). Pengawal domain digunakan dalam penyelenggaraan dasar, storan pangkalan data dan juga menyediakan pengesahan kepada pengguna.